Maca scrap

MACA SCRAP

30. 9. 2010

NEW!!! NEW!!! NEW!!! "BIG BAGS" by Shayarka Designs!!!

Shayarka Designs má pre nás nový úžasný kit s názvom "Big Bags"!!!
Niektorí ľudia veľmi radi cestujú s veľkými taškami, ktoré sú plné užitočných ale aj neužitočných vecí. Hlavnou hrdinkou tohto kitu je pani Klokanová, ktorá patrí k osobe, čo na cestu potrebuje absolútne všetko. Táto stará dáma ide na trojdňovú dovolenku a so sebou musí zobrať kopec vecí, bez ktorých si nevie predstaviť jediný deň svojho života.
Podľa sneak peek to bude opäť ďaľšia bomba od Shayarky. Vyzerá to úžasne, veď posúďte sami. Tu je jedno fantastické ločko z kitu.
´
Shayarka Designs is for us an amazing new kit called "Big Bags"!
Some people like to travel with very large bags that are full of useful but useless things. The main heroine of this kit is Mrs kangaroo, which belongs to the person what needs to go absolutely everything. This old lady is on a three-day holiday with them and must take the hill things without which he could not imagine a single day of your life.
According to the sneak peek that will be yet another bomb from Shayarka Designs. It looks great, after all, judge for yourself. Here is a fantastic LO from the kit.


Tento kit bude v obchode v piatok 1. októbra na NinthandBloom!!!
This kit will be at the store Friday, October 1st, NinthandBloom!!!

29. 9. 2010

Fight Like A Girl

Fight Like A Girl Collaboration od Matrioshki Scrap Designs
obsahuje 41 papierov, 246 elementov, 24 wordartov,
1 abecedu a 4 templates (vo formáte psd a tiff)
pokiaľ sa Vám páči, kúpiť ho môžete naMatrioshki Scrap Designs
*
Fight Like A Girl Collaboration by Matrioshki Scrap Designs
includes 41 papers, 246 elements, 24 wordarts,
1 alpha and 4 templates (psd and tiff)
so you can buy at Matrioshki Scrap Designs
 
 
a tu je moje ločko
and this is my lo


 
 

Paradoxes

Na DST som vyhrala kit "Paradoxes" od Kaliny,  je krásny, kúpiť ho môžete tu
On DST I won kit "Paradoxes" by Kalina is very wonderful, you can buy here
 
 
a tu je moje ločko
and this is my LO

ja a moje zlatíčka
me and my love

28. 9. 2010

Breast Cancer Awareness Month

26. 9. 2010

Kitty Designs

ONE DAY CHANCE ONLY, hurry up!! win coming soon kit: Kitty Designs

22. 9. 2010

AfterFive is turning 2!!!!


So it's party time!

They are one of my favorite shops and communities!

So let's go and celebrate!

They have fun stuff going on!! like..


Don't miss the chance to win, and....enjoy the game, girls and boys!!Kitty Designs

Chance to win soon album/sketches, ONE DAY ONLY!

21. 9. 2010

Na DST som sa prihlásila na OKC z kitu "Safari Land" by Krakatuka Designs, kit je krásny, roztomilý, kúpiť ho môžete tu
On the DST, I signed up to OKC from the kit "Safari Land" by Krakatuka Designs, kit is beautiful and cute, you can buy here


With each purchase a gifts FREE 4 quick pages!!!
a tu sú moje LO
and this is my LO´s
Neverending Love

Moje hosťovanie v tíme Komarik Designs, kit Neverending Love je fantastický, kúpiť ho môžete tu
My guest in team Komarik Designs, kit "Neverending Love" is fantastic, you can buy here

Kit obsahuje 46 elementov, 8 papierov, 4 ready to use elements a ako Bonus 7 WA+overlays v angličtine a 7 v ruštine
Kit includes 46 elements with shadowed and unshadowed versions, 8 rich colored papers, 4 ready to use elements +BONUS 7WA+Overlays in Eanglish and 7 in Russiana tu je moje ločko
and this is my LO

Elena thank you for a chance !!!

GSO thank you dida1357

17. 9. 2010

Shabby Autumn

Shabby Autumn od Flash Line Design a Indigo Designsobsahuje 14 papierov, 67 elementov, 5 wordart,4 overlays a 3 photomaskspokiaľ sa Vám páči, kúpiť ho môžete tu - terazso zľavou 20% *Shabby Autumn by Flash Line Design and Indigo Designsincludes 14 papers, 67 elements, 5 wordart,4 overlays and 3 photomasksyou can buy it here
 
 
 
 
a moje ločko
and this is my lo
 
moje deti Lucia a Kristián
my children Lucia a Kristián
 
 


 

14. 9. 2010

Forest

Na DST som sa prihlásila na OKC z kitu "Forest" by Kenta Designs, kit je krásny, roztomilý, kúpiť ho môžete tu
On the DST, I signed up to OKC from the kit "Forest" by Kenta Designs, kit is beautiful and cute, you can buy here

a tu sú moje ločka
and this is my LO´s


GSO thank you dida 1357

 

GSO thank you dida 1357
13. 9. 2010

Play in green

Vyhrala som kit "Play in green" od Strawberries Designs je krásny, kúpiť ho môžete tu
I won kit "Play in green" by Strawberries Designs is very wonderful, you can buy here


a tu je moje ločko
and this is my lo9. 9. 2010

Autumn Dream

Na DST som sa prihlásila na OKC "Autum Dream" by V-Designs, kit je nádherný, kúpiť ho môžetetu

The DST, I signed up to OKC from the kit "Autumn Dream" by V-Designs, kit is wonderful, you can buy herea tu je moje ločko
and this is my LO
7. 9. 2010

Someone Like You

Vyhrala som tento skvelý kit "Someone Like You" od Mystique Designs kúpiť ho môžete tu
I won this amazing kit "Someone Like You" by Mystique Designs you can buy here


a tu je moje ločko
and this is my LOTo be a boy

TO BE A BOY je nový collab od Matrioshki Scrap Designs
pokiaľ sa Vám páči kúpiť ho môžete tu
teraz so zľavou 20%

TO BE A BOY is new collab by Matrioshki Scrap Designs
you can buy it here
now save 20%a tu je moje LO
and this is my LO