Maca scrap

MACA SCRAP

30. 9. 2010

NEW!!! NEW!!! NEW!!! "BIG BAGS" by Shayarka Designs!!!

Shayarka Designs má pre nás nový úžasný kit s názvom "Big Bags"!!!
Niektorí ľudia veľmi radi cestujú s veľkými taškami, ktoré sú plné užitočných ale aj neužitočných vecí. Hlavnou hrdinkou tohto kitu je pani Klokanová, ktorá patrí k osobe, čo na cestu potrebuje absolútne všetko. Táto stará dáma ide na trojdňovú dovolenku a so sebou musí zobrať kopec vecí, bez ktorých si nevie predstaviť jediný deň svojho života.
Podľa sneak peek to bude opäť ďaľšia bomba od Shayarky. Vyzerá to úžasne, veď posúďte sami. Tu je jedno fantastické ločko z kitu.
´
Shayarka Designs is for us an amazing new kit called "Big Bags"!
Some people like to travel with very large bags that are full of useful but useless things. The main heroine of this kit is Mrs kangaroo, which belongs to the person what needs to go absolutely everything. This old lady is on a three-day holiday with them and must take the hill things without which he could not imagine a single day of your life.
According to the sneak peek that will be yet another bomb from Shayarka Designs. It looks great, after all, judge for yourself. Here is a fantastic LO from the kit.


Tento kit bude v obchode v piatok 1. októbra na NinthandBloom!!!
This kit will be at the store Friday, October 1st, NinthandBloom!!!

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

Prihlásiť na odber Zverejniť komentáre [Atom]

<< Domov